Bukáček Radek                 - předseda

Bukáček Zdeněk

Bukáček Zdeněk ml.

Holemář Cyril

Kříž Josef

Mach Jiří                          - myslivecká stráž

Mach jiří ml.                     - místo předseda ,myslivecká stráž

Mička František

Mikeš Miroslav

ing. Novotný Josef            - předseda revizní komise

Pátek Jiří                         - pokladník

Šikula Dušan                   - jednatel

Švoma Dušan                  - člen výboru , myslivecká stráž

Trojánek Zdeněk

Trojánek Zdeněk ml.        - hospodář

Vrbas František

Vrbas František               - člen výboru , myslivecká stráž

Vrbas Zdeněk                  - člen výboru